top of page
De 10 voorwaarden waar een gastouder aan moet voldoen

Wanneer je gastouder bent pas je op het meest kostbare bezit van een ander. Natuurlijk vertrouwen wij onze kinderen aan niet zomaar iedereen toe. Wanneer ben je een goede gastouder? Volgens kinderopvang LinQ ben je dat wanneer je aan onderstaande 10 punten voldoet. 

1) Aandacht voor het kind

Wat heeft het kind het meeste nodig van een gastouder? Juist, aandacht. Maar ook enthousiasme, gezelligheid, betrokkenheid, vrolijkheid, een luisterend oor, veiligheid en uiteraard heel veel liefde. Tevens vinden we het erg belangrijk dat de gastouder met veel plezier met kinderen om gaat en het leuk vindt om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

2) Lichamelijk en geestelijk gezond

Wanneer je zelf niet goed in je vel zit kun je ook minder goed op een ander passen. Het is dus van belang dat je lichamelijk gezond bent, niet rookt bij de kinderen, er verzorgt uit ziet en geestelijk in balans bent. 

3) Beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag

Elke gastouder dient te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, is een VOG ook verplicht voor de huisgenoten van achttien jaar en ouder. Daarnaast is een VOG verplicht voor volwassen personen die actief bij de opvang betrokken zijn. Kijk hier voor meer informatie.

4) Beschikken over een ehbo-diploma

En uiteraard vinden we het heel belangrijk (en is het zelfs verplicht) dat je beschikt over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen. 

5) Beschikken over een geldige diploma

De gastouder moet in het bezit zijn van:

6) Telefonisch bereikbaar en beschikt over een achterwacht

De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang. Wanneer de gastouder door omstandigheden even niet in staat is om voor opvang te zorgen moet hij/zij een achterwacht in kunnen schakelen.

7) Werken via ons pedagogisch beleidsplan

Als je gastouder bent bij LinQ werk je via ons pedagogisch beleidsplan.

8) De gastouder spreekt Nederlands of Fries (of een andere Nederlandse streektaal)

Als gastouder spreek je  Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal tijdens de opvang. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die voor hun werk tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken, overeenkomstig een door het gastouderbureau vastgestelde gedragscode.

9) Flexibel

Als gastouder moet je uiteraard flexibel zijn en je realiseren dat opvangtijden kunnen fluctueren.

10) Weten wat je moet doen 

​De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en handelt ernaar.

Voldoe jij aan deze tien voorwaarden? Of heb je nog vragen?

Neem contact op met Kinderopvang LinQ.

bottom of page