top of page
Gastouder worden

Het gastouderschap is een professioneel beroep waar je opgeleid voor moet zijn. Ook dien je ingeschreven staan in het Landelijk register Kinderopvang. Een gastouder vindt het leuk om tegen betaling één of meerdere kinderen in zijn/of haar huis op te vangen. Maar de opvang kan ook bij de vraagouder thuis plaats vinden.

 

Een gastouder bepaalt zelf hoeveel kinderen hij/zij op wil vangen (tot het maximum) en op welke dagen en tijden. Vaak is een gastouder iemand die een speelkameraadje voor haar eigen kind zoekt of iemand die dit wil combineren met de zorg voor eigen kinderen die wellicht al ouder zijn of het huis uit zijn.

Wat kun je als gastouder verdienen? Wij adviseren een uurtarief van 5,85 per kind per uur. Naast dit tarief betalen ouders €1,00 aan bureaukosten. Deze totale kosten zijn gelijk aan de maximale kinderopvangtoeslag. Het is mogelijk hiervan af te wijken. Dit gebeurd in overleg met ouders en het bureau.

Wil je gastouder worden bij Kinderopvang LinQ?

Gastouder worden bij LinQ is leuk én simpel! We gaan te werk via de volgende 4 stappen.

1) Kennismakingsgesprek
Wanneer jij je bij Kinderopvang LinQ hebt aangemeld nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek. We controleren of jij aan onze tien voorwaarden voldoet of wat we kunnen doen om dit te kunnen bereiken. Daarna vul je een aanmeldingsformulier in waarop jij jouw wensen invult wat de opvang betreft. 

2) Overeenkomstgesprek
Zodra je aan onze tien voorwaarden voldoet wordt je bij 
de gemeente aangemeld als gastouder. De gemeente zorgt er voor dat je wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang(LRKP).Voordat je kinderen gaat opvangen zal Kinderopvang LinQ een bezoek brengen aan je woning om te controleren op o.a. veiligheid. Hier is de zogenoemde Risico-Inventarisatie Veiligheid en gezondheid voor. Hierna tekenen we de overeenkomst. 

3) Koppelingsgesprek
Wanneer Kinderopvang LinQ een aanvraag krijgt dat bij jouw profiel aansluit, volgt er een koppelingsgesprek bij de gastouder thuis. In een koppelingsgesprek worden vraagouders en de gastouder aan elkaar voorgesteld en wordt er informatie uitgewisseld over de manier van benaderen en opvoeden. Kinderopvang LinQ leidt dit gesprek. Wanneer dit gesprek door beide partijen als positief wordt ervaren vindt er daarna een bemiddelingsgesprek plaats.

4) Bemiddelingsgesprek
Wanneer er een match is, sluit je met de ouders van jouw opvangkinderen een ‘Overeenkomst van Opdracht’ af. In deze overeenkomst worden alle gegevens vastgelegd, zoals de opvangdagen- en tijden, het opzegtermijn en alle andere formele zaken die van belang zijn voor de opvang het opvangkind. 

bottom of page